Regulamin

  Regulamin

  Regulamin Konfiguratora Stolarki Otworowej Online

  Niniejszy regulamin okre艣la og贸lne warunki, zasady oraz spos贸b sprzeda偶y prowadzonej pod mark膮 fenbroker.com przez firm臋 debesto sp. z o.o. z siedzib膮 w Ole艣nicy, za po艣rednictwem sklepu internetowego fenbroker.com (pod adresem https://fenbroker.com/pl/kalkulator i pokrewnych), zwanego dalej 鈥淜onfiguratorem鈥) oraz okre艣la zasady i warunki 艣wiadczenia przez w/w firm臋 us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

  搂 1 DEFINICJE

  Dni robocze 鈥 oznacza dni tygodnia od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  Dostawa 鈥 oznacza czynno艣膰 faktyczn膮 polegaj膮c膮 na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawc臋, za po艣rednictwem Dostawcy, Towaru okre艣lonego w zam贸wieniu.
  Dostawca 鈥 oznacza podmiot, z kt贸rym wsp贸艂pracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towar贸w
  Klient 鈥 oznacza podmiot, na rzecz kt贸rego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog膮 by膰 艣wiadczone us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 lub z kt贸rym zawarta mo偶e by膰 Umowa sprzeda偶y.
  Konsument 鈥 oznacza osob臋 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
  Przedsi臋biorca 鈥 oznacza osob臋 fizyczn膮, osob臋 prawn膮 lub jednostk臋 organizacyjn膮 nieb臋d膮c膮 osob膮 prawn膮, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, prowadz膮c膮 we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
  Regulamin 鈥 oznacza niniejszy regulamin Konfiguratora.
  Sprzedawca 鈥 oznacza firm臋 debesto sp. z o.o., ul. Wa艂y Jagiello艅skie 14A, 56-400 Ole艣nica, NIP:911 203 71 54, b臋d膮c膮 jednocze艣nie w艂a艣cicielem Konfiguratora
  Konfigurator 鈥 prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym https://fenbroker.com/pl/kalkulator internetowy zestaw narz臋dzi s艂u偶膮cy do wyboru preferencji odno艣nie Towar贸w oferowanych przez Sprzedawc臋.
  Towar 鈥 oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem Konfiguratora
  Umowa sprzeda偶y 鈥 oznacza umow臋 sprzeda偶y zawart膮 drog膮 elektroniczn膮 na zasadach okre艣lonych w Regulaminie, mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

  搂 2 POSTANOWIENIA OG脫LNE

  1. Wszelkie prawa do Konfiguratora, w tym maj膮tkowe prawa autorskie, prawa w艂asno艣ci intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a tak偶e do wzorc贸w, formularzy, logotyp贸w zamieszczanych na stronie fenbroker.com i pokrewnych (za wyj膮tkiem logotyp贸w i zdj臋膰 prezentowanych w Konfiguratorze w celach prezentacji towar贸w, do kt贸rych to prawa autorskie nale偶膮 do podmiot贸w trzecich) nale偶膮 do Sprzedawcy, a korzystanie z nich mo偶e nast臋powa膰 wy艂膮cznie w spos贸b okre艣lony i zgodny z Regulaminem.
  2. Konfigurator jest udost臋pniany przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem sieci Internet i strony internetowej pod adresem https://fenbroker.com/pl/kalkulator jako zas贸b systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie konfiguratora tre艣ci reklamowych dotycz膮cych oferowanych Towar贸w, jak i towar贸w i us艂ug os贸b trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
  4. Zabronione jest wykorzystywanie Konfiguratora lub domeny fenbroker.com i pokrewnych przez Klient贸w lub osoby trzecie do przesy艂ania niezam贸wionej informacji handlowej.

  搂 3 KORZYSTANIE Z KONFIGURATORA

  1. Korzystanie z Konfiguratora oznacza ka偶d膮 czynno艣膰 Klienta, kt贸ra prowadzi do zapoznania si臋 przez niego z tre艣ciami zawartymi na stronie https://fenbroker.com/pl/kalkulator i jej podstronach, z zastrze偶eniem postanowie艅 搂4 Regulaminu.
  2. Korzystanie z Konfiguratora odbywa膰 mo偶e si臋 wy艂膮cznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
  3. Klient, korzystaj膮c z Konfiguratora nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w tre艣膰, struktur臋, form臋, grafik臋 i mechanizm dzia艂ania Konfiguratora.
  4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta tre艣ci o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta, Konfiguratora lub us艂ug nieodp艂atnych 艣wiadczonych przez Sprzedawc臋, w spos贸b sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszaj膮cy dobra osobiste os贸b trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
  5. Sprzedawca o艣wiadcza, i偶 publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 wi膮za膰 mo偶e si臋 z zagro偶eniem pozyskania i modyfikowania danych Klient贸w przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosowa膰 w艂a艣ciwe 艣rodki techniczne, kt贸re zminimalizuj膮 wskazane wy偶ej zagro偶enia. W szczeg贸lno艣ci stosowa膰 programy antywirusowe i chroni膮ce to偶samo艣膰 korzystaj膮cych z sieci Internet.

  搂 4 ZAM脫WIENIA i P艁ATNO艢CI

  1. Informacje zawarte na stronie Konfiguratora nie stanowi膮 oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klient贸w do sk艂adania ofert zawarcia umowy sprzeda偶y Towar贸w.
  2. Klient okre艣la swoje preferencje dotycz膮ce Towaru, za pomoc膮 Konfiguratora przechodz膮c przez kilka etap贸w, mog膮cych si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od wybranego rodzaju produkt贸w. W ostatnim etapie, poprzez wyb贸r polece艅 鈥濸rzejd藕 do koszyka鈥 Klient kompletuje zam贸wienie. Klient po skompletowaniu ca艂o艣ci zam贸wienia i wskazaniu w formularzu zam贸wienia sposobu Dostawy oraz formy p艂atno艣ci, sk艂ada zam贸wienie przez wys艂anie formularza zam贸wienia do Sprzedawcy. Wys艂anie formularza nast臋puje przez aktywacj臋 odpowiedniego pola w formularzu zam贸wienia. Ka偶dorazowo przed wysy艂k膮 zam贸wienia do Sprzedawcy podawana jest cena 艂膮czna wybranych Towar贸w oraz 艂膮czny koszt wybranego sposobu Dostawy.
  3. Z艂o偶enie zam贸wienia stanowi z艂o偶enie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzeda偶y Towar贸w b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia.
  4. Po z艂o偶eniu zam贸wienia, Sprzedawca przesy艂a na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie z艂o偶onego zam贸wienia wraz z danymi do p艂atno艣ci. Je偶eli Klient w ci膮gu 7 (s艂ownie: siedmiu) Dni Roboczych nie dokona p艂atno艣ci na podane mu dane Sprzedawca mo偶e anulowa膰 zam贸wienie. Za wi膮偶膮cy uwa偶a si臋 termin zaksi臋gowania p艂atno艣ci na koncie Sprzedawca.
  5. Nast臋pnie Sprzedawca przesy艂a na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia. Potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia jest o艣wiadczeniem Sprzedawcy o przyj臋ciu oferty, o kt贸rej mowa w 搂5 ust. 3.
  6. W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyj臋cia zam贸wienia Klienta, jego realizacja oka偶e si臋 niemo偶liwa lub znacz膮co utrudniona z jakichkolwiek przyczyn innych ni偶 brak Towaru w Konfiguratorze, w tym, gdy zakup Towar贸w od dostawc贸w Sprzedawcy nie b臋dzie mo偶liwy w obliczonej cenie lub w czasie przewidzianym na realizacj臋 zam贸wienia, wyst膮pi艂 jakikolwiek b艂膮d Konfiguratora maj膮cy wp艂yw na realizacj臋 zam贸wienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drog膮 elektroniczn膮 lub telefonicznie o powsta艂ych okoliczno艣ciach.
  7. Je艣li realizacja zam贸wienia oka偶e si臋 niemo偶liwa z przyczyn, o kt贸rych mowa w 搂5 ust. 6, Sprzedawca mo偶e uwzgl臋dniaj膮c okoliczno艣ci sprawy wedle swojego wyboru, zaproponowa膰 Klientowi:
   • anulowanie ca艂o艣ci zam贸wienia (wyb贸r tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawc臋 z obowi膮zku realizacji zam贸wienia);
   • anulowanie zam贸wienia w cz臋艣ci, w kt贸rej jego realizacja nie jest mo偶liwa lub nie jest mo偶liwa w racjonalnym terminie (wyb贸r tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawc臋 z realizacji zam贸wienia w zakresie, w jakim nie jest ona mo偶liwa);
   • zmiana terminu realizacji ca艂o艣ci zam贸wienia albo podzia艂 zam贸wienia oraz okre艣lenie terminu realizacji zam贸wienia w cz臋艣ci, kt贸rej realizacja pierwotnie nie jest mo偶liwa (wyb贸r tej opcji przez Klienta powoduje, 偶e Dostawa dokonana zostanie w odr臋bnych przesy艂kach, przy czym Klient nie b臋dzie ponosi艂 dodatkowych koszt贸w Dostawy zwi膮zanych z podzia艂em zam贸wienia).
  8. Ceny w ostatnim etapie Konfiguratora:
   • stanowi膮 ceny brutto (z podatkiem VAT) i okre艣lone s膮 w z艂otych polskich;
   • nie zawieraj膮 informacji odno艣nie koszt贸w Dostawy, o kt贸rych Klient b臋dzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;
   • nie zawieraj膮 informacji na temat ewentualnych op艂at celnych, je偶eli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
  9. Ostateczn膮 cen膮 wi膮偶膮c膮 strony Umowy sprzeda偶y jest cena Towaru zawarta w potwierdzeniu z艂o偶onego zam贸wienia przes艂ana Klientowi wraz z danymi do p艂atno艣ci, o kt贸rym mowa w tre艣ci 搂 4 ust.4.
  10. Klient mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci za zam贸wione Towary:
   • p艂atno艣膰 elektroniczna za po艣rednictwem PayU (realizacja zam贸wienia rozpocz臋ta zostanie niezw艂ocznie po wp艂yni臋ciu 艣rodk贸w na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  11. Klient nie ma mo偶liwo艣ci zap艂aty za cz臋艣膰 zam贸wienia z g贸ry, a za cz臋艣膰 zam贸wienia przy odbiorze.
  12. Produkt jest rzecz膮 nieprefabrykowan膮, produkowan膮 wed艂ug specyfikacji konsumenta, w zwi膮zku z czym zgodnie z artyku艂em 38 Ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy.

  搂 5 REALIZACJA ZAM脫WIE艃

  1. Zam贸wione Towary s膮 dostarczane do Klienta za po艣rednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zam贸wienia, za wyj膮tkiem, gdy Klient wybra艂 jako spos贸b dostawy 鈥渙dbi贸r osobisty鈥
  2. Klient powinien zbada膰 dor臋czon膮 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy przesy艂kach danego rodzaju, w obecno艣ci pracownika Dostawcy.
  3. Klient ma prawo 偶膮da膰 od pracownika Dostawcy spisania w艂a艣ciwego protoko艂u w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesy艂ki.
  4. Sprzedawca do艂膮cza do przesy艂ki b臋d膮cej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wol膮 Klienta, paragon lub faktur臋 VAT obejmuj膮c膮 dostarczane Towary.
  5. Dostawa towaru jest awizowana przez pracownika fenbroker.com z wyprzedzeniem minimum 24h. Do momentu potwierdzenia przez klienta gotowo艣ci do odbioru towaru 鈥 towar nie zostaje wys艂any do Klienta鈥.
  6. Towar mo偶e opu艣ci膰 magazyn fenbroker.com wy艂膮cznie po zaksi臋gowaniu na koncie fenbroker.com 100% p艂atno艣ci za zam贸wienie.
  7. „Realizacja zam贸wienia nast臋puje maksymalnie w ci膮gu 10 tygodni kalendarzowych od daty zaksi臋gowania p艂atno艣ci za zam贸wiony produkt, na koncie bankowym nale偶膮cym do Sprzedawcy. Nasza obs艂uga do艂o偶y jednak wszelkich stara艅, aby skr贸ci膰 czas realizacji dostawy do minimum.
  8. Klient鈥 zobowi膮zany jest do zapewnienia os贸b do roz艂adunku towaru w adresie dostawy. W przypadku braku os贸b gotowych do sprawnego roz艂adowania towaru 鈥 mo偶e on zosta膰 zwr贸cony na koszt klienta do fenbroker.com.
  9. W przypadku nieobecno艣ci Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy sk艂adaniu zam贸wienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odes艂ania zam贸wionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawc臋, Sprzedawca skontaktuje si臋 z Klientem drog膮 elektroniczn膮 lub telefonicznie, ustalaj膮c ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
  10. W przypadku odbioru towaru za po艣rednictwem os贸b trzecich lub firm transportowych wymagane jest awizowanie odbioru towaru poprzez SMS na numer: 0048 720 888 359 lub mailowo na [email protected] o tre艣ci: Zg艂aszam odbi贸r zlece艅 numer: xxx xxx, odbierze Jan Kowalski, Nr rejestracyjny samochodu: xxxxx , numer telefonu do kierowcy. SMS nale偶y wys艂a膰 z numeru telefonu widniej膮cego w danych kontaktowych podanych przy sk艂adaniu zam贸wienia.
  11. Odbior贸w osobistych mo偶na dokonywa膰 w Dniach Roboczych w godzinach 8.00 鈥 14.30. Odbi贸r towaru nale偶y zg艂osi膰 minimum 3 dni robocze, poprzedzaj膮ce dzie艅 odbioru, w godzinach 8.00-14.30.

  Dane kontaktowe fenbroker.com

  Logistyka fenbroker.com 鈥 dost臋pno艣膰 w dni robocze poniedzia艂ek 鈥 pi膮tek 8.00 鈥 16.00

  tel: 0048 787 787 690

  email: [email protected]

  Faktury i p艂atno艣ci, ksi臋gowo艣膰 dost臋pno艣膰 w dni robocze poniedzia艂ek 鈥 pi膮tek 8.00 鈥 16.00, preferowany kontakt mailowy

  email: [email protected]

  搂 6 REKLAMACJE I GWARANCJE

  1. Sprzedawca odpowiada za niezgodno艣膰 Towaru z umow膮 w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta b臋d膮cego Konsumentem przed up艂ywem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowi膮zany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodno艣ci Towaru z umow膮 w ci膮gu 2 miesi臋cy od dnia stwierdzenia takiej niezgodno艣ci. R臋kojmia za wady Towaru wy艂膮czona jest w stosunku do Klient贸w nieb臋d膮cych Konsumentami.
  2. Sprzedawca w ci膮gu 30 (s艂ownie: trzydziestu) dni ustosunkuje si臋 do reklamacji Towaru zg艂oszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego post臋powania.
  3. Wszelkie reklamacje zg艂asza膰 mo偶na wy艂膮cznie poprzez formularz reklamacyjny na stronie internetowej fenbroker.com pod adresem: complaint.debesto.com/pl
  4. Klient zobowi膮zany jest do kontroli jako艣ciowej i ilo艣ciowej towaru. Niezale偶nie od formy odbioru towaru.
  5. Widoczne wady, braki w towarze, uszkodzenia nale偶y zg艂asza膰 do fenbroker.com do 48h od odbioru towaru. Po wskazanym terminie reklamacji nie uwzgl臋dnia si臋, traktuj膮c jako powsta艂e z winy klienta.
  6. Wszystkie reklamacje rozpatrywane s膮 zdalnie za pomoc膮 elektronicznych form komunikacji jak e-mail, telefon, wideo.
  7. Uznaje si臋, 偶e Klient kupuj膮c towar na odleg艂o艣膰, dysponuje 艣rodkami do monta偶u i ewentualnego serwisu towaru, dlatego fenbroker.com oferuj膮 w ramach reklamacji wy艂膮cznie cz臋艣ci, elementy lub ca艂e konstrukcje, kt贸re zamontowa膰 na w艂asn膮 r臋k臋 musi klient.
  8. Je偶eli towar jest wadliwy nie mo偶na go montowa膰. Zamontowanie wadliwego towaru uniemo偶liwia jego reklamacj臋 i dokonywane jest wy艂膮cznie na odpowiedzialno艣膰 Kupuj膮cego.
  9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzy艣膰 Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pe艂nowarto艣ciowy.
  10. Towary sprzedawane przez Sprzedawc臋 mog膮 by膰 obj臋te gwarancj膮 udzielon膮 przez odpowiedniego producenta b膮d藕 dystrybutora. Sprzedawca nie udziela 偶adnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
  11. W przypadku Towaru, obj臋tego gwarancj膮 dystrybutora lub producenta, Klient mo偶e reklamowa膰 produkt posiadaj膮cy wady: korzystaj膮c z uprawnie艅 wynikaj膮cych z udzielonej gwarancji. W takich okoliczno艣ciach Klient obowi膮zany jest dokona膰 reklamacji bezpo艣rednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko po艣rednikiem przekazuj膮cym z艂o偶on膮 reklamacj臋. Klient wed艂ug swego wyboru mo偶e zg艂osi膰 si臋 bezpo艣rednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy. Korzystaj膮c z uprawnie艅 przys艂uguj膮cych Klientowi wobec Sprzedawcy w zwi膮zku z niezgodno艣ci膮 Towaru z umow膮.
  12. Klient mo偶e zg艂osi膰 Sprzedawcy reklamacj臋 w zwi膮zku z korzystaniem z us艂ug nieodp艂atnych 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋. Reklamacja mo偶e by膰 z艂o偶ona w formie elektronicznej i przes艂ana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zg艂oszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrze膰 swoje imi臋, nazwisko oraz opis zaistnia艂ego problemu. Sprzedawca niezw艂ocznie, lecz nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 (czterna艣cie) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zg艂oszeniu reklamacji.
  13. Je偶eli w toku post臋powania reklamacyjnego Klient nie odpowie na zapytanie Sprzedawcy wymagaj膮ce udzielania informacji przez Klienta lub odpowiedzi Klienta, pomimo dodatkowego upomnienia przez Sprzedawc臋, reklamacj臋 uwa偶a si臋 za cofni臋t膮 z chwil膮 up艂ywu 7 dni od dnia otrzymania zapytania Sprzedawcy. 

  搂 7 REZYGNACJA Z ZAM脫WIENIA, ODST膭PIENIE OD UMOWY SPRZEDA呕Y

  1. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta, prawo odst膮pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi臋biorstwa lub na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  搂 8 ZWROT NALE呕NO艢CI

  1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom nale偶no艣ci w ci膮gu 14 (czterna艣cie) dni w przypadku odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y w przypadku uznania reklamacji zgodnie z 搂5 Regulaminu.
  2. Sprzedawca dokonuje zwrotu nale偶no艣ci na rachunek bankowy Klienta lub za po艣rednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przeze艅 formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za brak zwrotu nale偶no艣ci lub op贸藕nienie takiego zwrotu, je偶eli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o kt贸rych mowa w 搂8 ust. 2 powy偶ej, Klient nie przeka偶e Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowied藕 na wezwanie b臋dzie niekompletna i uniemo偶liwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialno艣ci, tak偶e gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z op贸藕nieniem wskutek przekazania przez Klienta b艂臋dnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot nale偶no艣ci dokonany zostanie w takim przypadku, niezw艂ocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

  搂 9 US艁UGI NIEODP艁ATNE

  1. Sprzedawca 艣wiadczy na rzecz Klient贸w, drog膮 elektroniczn膮 us艂ugi nieodp艂atne:
   Newsletter;
   Wys艂ania zapytania o Towar do Sprzedawcy;
  2. Us艂ugi wskazane w 搂8 ust. 1 powy偶ej 艣wiadczone s膮 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu. Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dost臋pu do wybranych wymienionych us艂ug, o czym poinformuje Klient贸w w spos贸b w艂a艣ciwy dla zmiany Regulaminu.
  3. Z us艂ugi Newsletter mo偶e skorzysta膰 ka偶dy Klient, kt贸ry wprowadzi swoje imi臋 oraz adres poczty elektronicznej, wykorzystuj膮c w tym celu formularz rejestracyjny udost臋pniony przez Sprzedawc臋 na Stronie Internetowej Sklepu. Po przes艂aniu wype艂nionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezw艂ocznie, drog膮 elektroniczn膮 na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawc臋. Z t膮 chwil膮 zawarta zostaje umowa o 艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 us艂ugi Newsletter.
  4. Us艂uga Newsletter polega na przesy艂aniu przez Sprzedawc臋, na adres poczty elektronicznej, wiadomo艣ci w formie elektronicznej zawieraj膮cej informacje o nowych produktach lub us艂ugach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesy艂any jest przez Sprzedawc臋 do wszystkich Klient贸w, kt贸rzy dokonali subskrypcji. Ka偶dy Newsletter kierowany do danych Klient贸w zawiera, w szczeg贸lno艣ci: informacj臋 o nadawcy;
   wype艂nione pole 鈥瀟emat鈥, okre艣laj膮ce tre艣膰 przesy艂ki;
   informacj臋 o mo偶liwo艣ci i sposobie rezygnacji z us艂ugi nieodp艂atnej Newsletter.
  5. Us艂uga wys艂ania zapytania o Towar do Sprzedawcy, polega na wys艂aniu za pomoc膮 formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomo艣ci do Sprzedawcy.
  6. Klient mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z otrzymywania Newsletter鈥檃 przez wypisanie si臋 z subskrypcji za po艣rednictwem odno艣nika zamieszczonego w ka偶dej wiadomo艣ci elektronicznej wys艂anej w ramach us艂ugi Newsletter.
  7. Rezygnacja z us艂ugi nieodp艂atnej wysy艂ania zapytania o Towar do Sprzedawcy, mo偶liwa jest w ka偶dej chwili i polega na zaprzestaniu wysy艂ania zapyta艅 do Sprzedawcy.
  8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dost臋pu do Konta Klienta i us艂ug nieodp艂atnych, w przypadku dzia艂ania przez Klienta na szkod臋 Sprzedawcy lub innych Klient贸w, naruszenia przez Klienta przepis贸w prawa lub postanowie艅 Regulaminu, a tak偶e, gdy zablokowanie dost臋pu do us艂ug nieodp艂atnych jest uzasadnione wzgl臋dami bezpiecze艅stwa 鈥 w szczeg贸lno艣ci: prze艂amywaniem przez Klienta zabezpiecze艅 Strony Internetowej Sklepu lub inne dzia艂ania hakerskie. Zablokowanie dost臋pu do us艂ug nieodp艂atnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezb臋dny do rozwi膮zania kwestii stanowi膮cej podstaw臋 zablokowania dost臋pu do us艂ug nieodp艂atnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dost臋pu do us艂ug nieodp艂atnych drog膮 elektroniczn膮 na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

  搂 10 ODPOWIEDZIALNO艢膯

  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u niewykonania lub nienale偶ytego wykonania umowy, lecz w przypadku um贸w zawieranych z klientami b臋d膮cymi Przedsi臋biorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 tylko w przypadku umy艣lnego wyrz膮dzenia szkody i w granicach rzeczywi艣cie poniesionych strat przez Klienta b臋d膮cego Przedsi臋biorc膮.
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niewykonanie lub nienale偶yte wykonywanie us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮, je偶eli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczeg贸lno艣ci operator贸w telekomunikacyjnych, dostawc贸w 艂膮czy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
  3. Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialno艣膰 jak za w艂asne dzia艂anie lub zaniechanie za dzia艂ania lub zaniechania os贸b, z kt贸rych pomoc膮 wykonuje us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮, jak r贸wnie偶 os贸b, kt贸rym wykonanie tych us艂ug powierza.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niemo偶liwo艣膰 lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikaj膮ce z przyczyn le偶膮cych po stronie Klienta.
  5. Sprzedawca odpowiada jednak, je艣li utrata przez Klienta lub wej艣cie w posiadanie przez osoby trzecie jego Has艂a nast膮pi艂o z przyczyn zawinionych przez Sprzedawc臋 lub przyczyn, za kt贸re Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰.
  6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u szk贸d spowodowanych dzia艂aniami lub zaniechaniami Klient贸w, w szczeg贸lno艣ci za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w spos贸b niezgodny z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa lub Regulaminem.
  7. Wy艂膮cznym 藕r贸d艂em zobowi膮za艅 Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.

  搂 11 DANE OSOBOWE I PLIKI 鈥濩OOKIES鈥

  1. Administratorem danych osobowych Klient贸w przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 us艂ug drog膮 elektroniczn膮 lub w ramach innych okoliczno艣ci okre艣lonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe przetwarzane b臋d膮 przez Sprzedawc臋 wy艂膮cznie na podstawie upowa偶nienia do przetwarzania danych oraz wy艂膮cznie w celu realizacji zam贸wie艅 lub us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋 oraz innych celach okre艣lonych w Regulaminie
  3. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane s膮 mu dobrowolnie. Ka偶dy kto przeka偶e Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dost臋pu do ich tre艣ci oraz do ich poprawiania.
  4. Sprzedawca zapewnia mo偶liwo艣膰 usuni臋cia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 usuni臋cia danych osobowych, je偶eli Klient nie uregulowa艂 wszystkich nale偶no艣ci wobec Sprzedawcy lub naruszy艂 obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezb臋dne do wyja艣nienia tych okoliczno艣ci i ustalenia odpowiedzialno艣ci Klienta.
  5. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dok艂ada wszelkich stara艅 w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dost臋pem lub wykorzystaniem.
  6. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie u偶ycza zgromadzonych danych osobowych Klient贸w innym osobom lub instytucjom, chyba 偶e dzieje si臋 to za wyra藕n膮 zgod膮 lub na 偶yczenie Klienta, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa lub te偶 na wniosek s膮du, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klient贸w przepis贸w prawa.
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania wsp贸艂pracuj膮cym ze Sprzedawc膮 firmom i serwisom internetowym zbiorczych, og贸lnych zestawie艅 statystycznych dotycz膮cych Klient贸w.
  8. Zestawienia takie dotycz膮 ogl膮dalno艣ci strony Konfiguratora i nie zawieraj膮 danych osobowych Klient贸w.
  9. Sprzedawca stosuje mechanizm plik贸w 鈥瀋ookies鈥, kt贸re podczas korzystania przez Klient贸w z Konfiguratora, zapisywane s膮 przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urz膮dzenia ko艅cowego Klienta.
  10. Stosowanie plik贸w 鈥瀋ookies鈥 ma na celu poprawne dzia艂anie Konfiguratora na urz膮dzeniach ko艅cowych Klient贸w. Mechanizm ten nie niszczy urz膮dzenia ko艅cowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urz膮dzeniach ko艅cowych Klient贸w ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urz膮dzeniach. 鈥濩ookies鈥 nie maj膮 na celu identyfikacji Klient贸w.
  11. Sprzedawca stosuje mechanizm plik贸w 鈥瀋ookies鈥 w celu:
   zapami臋tania informacji o urz膮dzeniach ko艅cowych Klient贸w;
   weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
   statystycznym.
  12. Ka偶dy Klient mo偶e wy艂膮czy膰 mechanizm 鈥瀋ookies鈥 w przegl膮darce internetowej swojego urz膮dzenia ko艅cowego. Sprzedawca wskazuje, 偶e wy艂膮czenie 鈥瀋ookies鈥 mo偶e jednak spowodowa膰 utrudnienia lub uniemo偶liwi膰 korzystanie z Konfiguratora.

  搂 12 POSTANOWIENIA KO艃COWE I ZMIANA REGULAMINU

  1. W razie gdyby kt贸rekolwiek z postanowie艅 Ramowych zasadach wsp贸艂pracy by艂o lub mia艂o sta膰 si臋 niewa偶ne, pozosta艂e postanowienia Ramowych zasadach wsp贸艂pracy pozostaj膮 w mocy.
  2. Klient zobowi膮zany jest do poinformowania Sprzedaj膮cego o zmianie adresu elektronicznego oraz numeru telefonu pod jakim prowadzony jest kontakt pomi臋dzy Sprzedaj膮cym a Klientem, pod rygorem uznania informacji wys艂anych na adres wskazany przez Kupuj膮cego za skutecznie dor臋czone.
  3. W zakresie nieuregulowanym w Ramowych zasadach wsp贸艂pracy zastosowanie znajduj膮 przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci przepisy Kodeksu cywilnego.
  4. Sprzedaj膮cy oraz Klient zobowi膮zuj膮 si臋 do rozwi膮zywania spor贸w powsta艂ych w zwi膮zku ze z艂o偶eniem i realizacj膮 zam贸wienia oraz wykonaniem obowi膮zk贸w przez ka偶d膮 ze stron w drodze mediacji. Sprzeda偶 oraz 艣wiadczenie us艂ug przez Sprzedaj膮cego podane s膮 w艂a艣ciwo艣ci prawa polskiego.
  5. W razie braku mo偶liwo艣ci rozwi膮zania sporu na drodze mediacji, S膮dem w艂a艣ciwym miejscowo dla prowadzenia sprawy jest s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Sprzedaj膮cego.
  6. Regulamin obowi膮zuje od dnia opublikowania na stronie Konfiguratora i zast臋puje poprzednio obowi膮zuj膮ce regulaminy Konfiguratora.
  7. Regulamin mo偶e ulec zmianie. O tre艣ci zmian Regulaminu ka偶dy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawc臋 na stronie g艂贸wnej Konfiguratora wiadomo艣ci o zmianie Regulaminu, zawieraj膮cej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie g艂贸wnej Konfiguratora przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych dni. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w spos贸b okre艣lony powy偶ej nast膮pi nie p贸藕niej ni偶 na 7 (siedem) dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
  8. Wszystkie zam贸wienia przyj臋te przez Sprzedawc臋 do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu s膮 realizowane na podstawie regulaminu, kt贸ry obowi膮zywa艂 w dniu sk艂adania zam贸wienia przez Klienta
  9. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzeda偶y, strony b臋d膮 d膮偶y艂y do rozwi膮zania sprawy polubownie. Prawem w艂a艣ciwym dla rozstrzygania wszelkich spor贸w powsta艂ych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

  漏2024 fenbroker. Wszelkie prawa zastrze偶one. Realizacja: Kodefix.