Polityka prywatno┼Ťci

  Polityka prywatno┼Ťci

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  czyli informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  Niniejsza Polityka Prywatno┼Ťci stworzona zosta┼éa w ramach wykonania przez:

  debesto sp. z o.o. z siedzib─ů w Ole┼Ťnicy przy ul. Wa┼éy Jagiello┼äskie 14A, 56-400 Ole┼Ťnica, posiadaj─ůc─ů NIP: 911 203 71 54, prowadz─ůc─ů sklep internetowy pod adresem strony internetowej: www.fenbroker.com

  b─Öd─ůc─ů Administratorem danych osobowych przekazanych przez Pana/ Pani─ů, obowi─ůzku informacyjnego wynikaj─ůcego z art. 13 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej ÔÇ×Rozporz─ůdzeniem 2016/679ÔÇŁ.

  1. KTO?

  czyli Administrator danych osobowych

  debesto sp. z o.o. z siedzib─ů w Ole┼Ťnicy przy ul. Wa┼éy Jagiello┼äskie 14A, 56-400 Ole┼Ťnica, posiadaj─ůca NIP: 911 203 71 54 jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.

  Kontakt z Administratorem danych osobowych mo┼╝liwy jest za pomoc─ů poczty elektronicznej: [email protected] lub pod numerem telefonu: 0048 71 70 110 70

  1. CO, PO CO I NA JAKIEJ PODSTAWIE?

  czyli rodzaje, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

  Administrator przetwarza wy┼é─ůcznie udost─Öpnione przez Pana/ Pani dane osobowe:

  1. ÔÇô w celu: sporz─ůdzenia zam├│wionej przez Pana/ Pani─ů wyceny towar├│w oferowanych na stronie internetowej www.fenbroker.com oraz udzielania informacji i odpowiedzi na Pana/ Pani pytania dotycz─ůce towar├│w oraz realizacji zam├│wie┼ä przed z┼éo┼╝eniem zam├│wienia,

  ÔÇô podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporz─ůdzenia 2016/679,

  ÔÇô rodzaj danych: imi─Ö, nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer telefonu,

  1. ÔÇô w celu: zawarcia i wykonania umowy sprzeda┼╝y zam├│wionych przez Pana/ Pani─ů towar├│w (realizacji zam├│wienia),

  ÔÇô podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporz─ůdzenia 2016/679,

  ÔÇô rodzaj danych: imi─Ö, nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer telefonu, NIP, adres,

  1. ÔÇô w celu: organizacji i realizacji dostawy (transportu) zakupionych przez Pana/ Pani─ů towar├│w,

  ÔÇô podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporz─ůdzenia 2016/679,

  ÔÇô rodzaj danych: imi─Ö, nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer telefonu, NIP, adres,

  1. ÔÇô w celu: prowadzenia obs┼éugi posprzeda┼╝owej zrealizowanego na Pana/ Pani rzecz zam├│wienia tj. obs┼éugi ewentualnych reklamacji dotycz─ůcych zakupionego towaru oraz odpowiedzi na Pana/Pani pytania dotycz─ůce zrealizowanego zam├│wienia,

  ÔÇô podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporz─ůdzenia 2016/679,

  ÔÇô rodzaj danych: imi─Ö, nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer telefonu, NIP, adres,

  1. ÔÇô w celu: wynikaj─ůcego z prawnie uzasadnionych interes├│w Administratora tj. ustalenia ewentualnej odpowiedzialno┼Ťci oraz ochrony uzasadnionych praw i roszcze┼ä Administratora danych osobowych,

  ÔÇô podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz─ůdzenia 2016/679,

  ÔÇô rodzaj danych: imi─Ö, nazwisko, nazwa, adres e-mail, numer telefonu, NIP, adres.

  1. JAK DŁUGO?

  czyli okres przechowywania danych

  Pana/ Pani dane osobowe, kt├│rych przetwarzanie jest wymagane obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa b─Öd─ů przechowywane przez okres wymagany przez obecnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa.

  Pana/ Pani dane osobowe przekazane w formularzu kontaktowym za po┼Ťrednictwem strony internetowej www.fenbroker.com  b─Öd─ů przechowywane przez okres konieczny dla udzielenia odpowiedzi na wycen─Ö lub w przypadku Pana/Pani dalszych pyta┼ä lub konieczno┼Ťci udzielenia dalszych informacji, do czasu udzielenia tych odpowiedzi lub informacji.

  Pana/ Pani dane osobowe zamieszone w z┼éo┼╝onym przez Pana/ Pani─ů zam├│wieniu na oferowane towary b─Öd─ů przechowywane przez okres konieczny dla realizacji Pana/ Pani zam├│wienia, w tym ┼Ťwiadczenia us┼éug posprzeda┼╝owych, czyli nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ przez 2 lata od zako┼äczenia realizacji danego zam├│wienia.

  1. KOMU DALEJ?

  czyli odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych mog─ů by─ç:

  • podmioty realizuj─ůce przew├│z towar├│w tj. przewo┼║nicy lub po┼Ťrednicy realizuj─ůcy transport towar├│w na zlecenie Administratora;
  • podmioty obs┼éuguj─ůce p┼éatno┼Ťci elektroniczne lub p┼éatno┼Ťci kart─ů p┼éatnicz─ů, kt├│rym udost─Öpnione mog─ů by─ç Pana/ Pani dane osobowe celem realizacji p┼éatno┼Ťci;
  • podmioty zapewniaj─ůce obs┼éug─Ö informatyczn─ů Administratora, oraz dostawcy zewn─Ötrznych system├│w wspieraj─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç Administratora,
  • podmioty ┼Ťwiadcz─ůce obs┼éug─Ö ksi─Ögow─ů i prawn─ů na rzecz Administratora;
  • podmioty i organy, kt├│rym obowi─ůzek udost─Öpnienia Pana/Pani danych osobowych wynika z obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa. 
  1. CO MOG─ś?

  czyli uprawnienia zwi─ůzane z przetwarzaniem Pana/ Pani danych osobowych:

  Zgodnie z przepisami art. 15-22 Rozporz─ůdzenia 2016/679, przys┼éuguje Panu/ Pani:

  1. prawo dost─Öpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z formularzem znajduj─ůcym si─Ö tutaj;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, zgodnie z formularzem znajduj─ůcym si─Ö tutaj;
  3. prawo do usuni─Öcia danych, zgodnie z formularzem znajduj─ůcym si─Ö tutaj;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z formularzem znajduj─ůcym si─Ö tutaj;
  5. prawo do przenoszenia danych, zgodnie z formularzem znajduj─ůcym si─Ö tutaj;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ÔÇô do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, gdy Osoba, kt├│rej dane dotycz─ů uzna, ┼╝e przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

  W celu wykonania jednego z powy┼╝szych uprawnie┼ä (1-5 powy┼╝ej) prosz─Ö o w┼éa┼Ťciwe wype┼énienie odpowiedniego formularza i przes┼éanie go w wersji elektronicznej na adres e-mail [email protected] lub przes┼éanie go w formie pisemnej na adres: ul. Wa┼éy Jagiello┼äskie 14A, 56-400 Ole┼Ťnica.

  ┼╗─ůdania realizacji uprawnie┼ä rozpatrywane s─ů przez Administratora niezw┼éocznie, jednak┼╝e nie p├│┼║niej ni┼╝
  w terminie miesi─ůca od dnia otrzymania formularza. Wskazany termin mo┼╝e zosta─ç przed┼éu┼╝ony o kolejne dwa miesi─ůce w przypadku skomplikowanego charakteru ┼╝─ůdania lub znacz─ůcej liczby otrzymanych ┼╝─ůda┼ä w danym czasie. W takim przypadku Administrator poinformuje Pana/ Pani─ů o takim przed┼éu┼╝eniu terminu, wskazuj─ůc jednocze┼Ťnie przyczyn─Ö op├│┼║nienia.

  1. CZY MUSZ─ś?

  czyli dobrowolno┼Ťci podania danych osobowych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak┼╝e brak podania danych uniemo┼╝liwi Administratorowi przeprowadzenie zleconej przez Pana/Pani─ů wyceny, kontakt z Panem/ Pani─ů w sprawie zam├│wienia, realizacj─Ö zam├│wienia lub ewentualnej reklamacji zam├│wienia.

  1. BEZPIECZNIE?

  czyli zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.

  Dbaj─ůc o bezpiecze┼ästwo Pana/ Pani danych osobowych Administrator stosuje bardzo wysokie zabezpieczenia oraz zachowuje poufno┼Ť─ç wszelkich przekazanych informacji. Administrator opracowa┼é i wdro┼╝y┼é wewn─Ötrzne procedury i zalecenia, kt├│re maj─ů zapobiec udost─Öpnieniu Pana/ Pani danych osobom nieupowa┼╝nionym. Administrator wype┼énia wszystkie obowi─ůzki, spoczywaj─ůce na nim zgodnie z powszechnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, jako na Administratorze Danych Osobowych.

  1. AUTOMATYCZNIE?

  czyli zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Administrator nie b─Ödzie podejmowa─ç wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji b─Öd─ůcych wynikiem profilowania.

  1. Informacje dodatkowe
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatno┼Ťci. W takim przypadku Administrator niezw┼éocznie opublikuje now─ů polityki prywatno┼Ťci na stronie internetowej www.fenbroker.com
  2. W przypadku zauwa┼╝enia przez Pana/Pani─ů jakichkolwiek nieprawid┼éowo┼Ťci dotycz─ůcych bezpiecze┼ästwa danych przetwarzanych przez Administratora prosimy zg┼éasza─ç wszelkie uwagi na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem 0048 71 70 110 70.

  ┬ę2024 fenbroker. Wszelkie prawa zastrze┼╝one. Realizacja: Kodefix.