Najczęstsze błędy podczas montażu okien 2024

  Najczęstsze błędy montażu okien 2024

  Montaż okien to jeden z kluczowych etapów budowy lub remontu domu. Poprawne wykonanie tej czynności ma ogromne znaczenie dla komfortu mieszkalnego, bezpieczeństwa i efektywności energetycznej budynku. Niestety, często zdarzają się błędy podczas montażu okien, które prowadzą do poważnych problemów w przyszłości. W niniejszym artykule przedstawiamy 10 najczęstszych błędów popełnianych podczas montażu okien oraz wskazówki, jak ich uniknąć.

  Błędy montażu okien | Błędne pomiary i dobór okien

  Jeden z najważniejszych aspektów, który wpływa na prawidłowy montaż okien, to ich odpowiedni dobór wymiarów. Jeśli okna są zbyt duże, nie będzie możliwości właściwego zamontowania izolacji, a jeśli zbyt małe, będą wyglądały nieestetycznie. W obu przypadkach prawidłowy montaż okien będzie niemożliwy, a z czasem mogą pojawić się problemy z przedmuchami i zawilgoceniem.

  Nasza rada:

  Przed zamówieniem i montażem okien konieczne jest dokładne wymierzenie każdego otworu okiennego.

  Jak dokładnie wymierzyć otwór okienny?

  Więcej o tym, jak poprawnie zmierzyć otwór okienny, przeczytasz tutaj.

  Błędy montażu okien | Brak odpowiedniego przygotowania ościeża

  Niewłaściwe przygotowanie ościeża może prowadzić do problemów z przyczepnością pianki montażowej, co z kolei powoduje nieszczelności na styku ramy okna z murem. Aby uniknąć tego rodzaju problemów, ościeże należy dokładnie oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń, takich jak resztki starego uszczelnienia, gruzu czy pyłu.

  Nasza rada:

  Przed montażem okna konieczne jest dokładne oczyszczenie i wyrównanie ościeża. Ekipa montażowa powinna usunąć z jego powierzchni pył i gruz, a także pozostałości po demontażu starych okien, np. stary materiał uszczelniający. Ewentualne ubytki w ościeżu należy uzupełnić (duże ubytki – zaprawą, mniejsze – pianką montażową). Przed nakładaniem pianki powierzchnię ościeża dobrze jest lekko zwilżyć wodą, co zwiększy jej przyczepność do muru.

  Najczęstsze błędy podczas montażu okien 2024

  Błędy montażu okien | Niewłaściwe ustawienie okna względem przekroju ściany

  Błędne ustawienie okna względem przekroju ściany może prowadzić do powstawania mostków termicznych na styku mur – rama okna. W ścianie jednowarstwowej okno powinno być usytuowane w środku muru, w ścianie trójwarstwowej – w linii izolacji termicznej, a w ścianie dwuwarstwowej – okno powinno być usytuowane na skraju muru w bezpośrednim sąsiedztwie izolacji lub wręcz wysunięte poza mur i otoczone przez materiał termoizolacyjny.

  Nasza rada:

  Dopilnuj, aby okna były odpowiednio umiejscowione względem przekroju ściany, co pozwoli na uniknięcie powstawania mostków termicznych i zapewni właściwą izolację termiczną budynku.

  Najczęstsze błędy podczas montażu okien 2024

  Błędy montażu okien | Niewłaściwe osadzenie ramy w ścianie

  Zbyt mocne przysunięcie ramy do węgarka lub do ościeża może uniemożliwić prawidłowe wykonanie uszczelnienia tych miejsc. Jeśli dodatkowo styk ramy okiennej z murem jest wykończony tynkiem, po pewnym czasie powstaną w tym miejscu pęknięcia na skutek wydłużania i kurczenia się ramy spowodowanego rozszerzalnością termiczną materiału. Przez powstałe szczeliny z czasem zacznie wnikać wilgoć i woda, powodując zawilgocenie muru i izolacji.

  Nasza rada:

  Unikaj zbyt mocnego przysunięcia ramy do węgarka lub ościeża i dbaj o właściwe osadzenie ramy w ścianie, aby zapewnić odpowiednie uszczelnienie i uniknąć powstawania pęknięć oraz zawilgocenia.

  Najczęstsze błędy podczas montażu okien 2024

  Błędy montażu okien | Zakrycie odwodnienia profilu w oknach z PCV

  Zakrycie odwodnienia profilu w oknach z PCV może prowadzić do niszczenia ramy i obniżenia izolacyjności okna. Taka sytuacja może się zdarzyć podczas wymiany starych okien na nowe, jeśli parapet zewnętrzny znajduje się wyżej niż wewnętrzny. W takim przypadku należy stosować poszerzenia systemowe, podobnie jak podczas wymiany starych okien skrzynkowych lub dobierania okien do istniejącego szerokiego węgarka.

  Nasza rada:

  Upewnij się, że odwodnienie profilu w oknach z PCV jest prawidłowo zamontowane i niezakryte, aby uniknąć uszkodzeń ramy i utrzymania właściwej izolacyjności okna.

  odwodnienia profilu bez zaślepek w oknach z PCV
  odwodnienia profilu z zaślepkami w oknach z PCV

  Błędy montażu okien | Brak listwy progowej podczas montażu okien

  Brak listwy progowej może utrudnić uszczelnienie styku parapetu zewnętrznego i ramy okiennej, co może prowadzić do przedostawania się wody pod ramę okna oraz zawilgocenia muru, a w dłuższej perspektywie może doprowadzić nawet do korozji dybli.

  Nasza rada:

  Zainstaluj listwę progową podczas montażu okien, aby zapewnić odpowiednie uszczelnienie styku parapetu zewnętrznego i ramy okiennej oraz chronić mur przed zawilgoceniem i korozją dybli.

  Najczęstsze błędy podczas montażu okien 2024

  Błędy montażu okien | Niewłaściwe wypoziomowanie ościeżnicy

  Rama okna powinna być ustawiona na klinach dystansowych umożliwiających jej wypoziomowanie. Kliny po bokach i na górze stabilizują z kolei ramę na czas montażu i uszczelniania. Złe wypoziomowanie i ustabilizowanie sprawi, że rama będzie tkwić w murze pod kątem, co może zakłócić swobodne otwieranie i zamykanie skrzydeł, o obniżeniu walorów estetycznych nie wspominając.

  Nasza rada:

  Dokładnie wypoziomuj ościeżnicę okna, używając klinów dystansowych, aby zapewnić stabilność ramy i uniknąć problemów z otwieraniem i zamykaniem skrzydeł oraz utrzymaniem estetyki okna.

  Najczęstsze błędy podczas montażu okien 2024

  Błędy montażu okien | Nieprawidłowe zakotwienie ościeżnicy

  Chodzi przede wszystkim o zbyt małą liczbę dybli lub kotew płaskich. W efekcie okno może wykonywać ruchy, na przykład w wyniku działania silnego wiatru. To po pewnym czasie może doprowadzić do deformacji ramy, co skutkuje kłopotami z otwieraniem i zamykaniem skrzydeł oraz rozszczelnieniem na styku okno – mur.

  Nasza rada:

  Zastosuj odpowiednią liczbę dybli lub kotew płaskich do zakotwienia ościeżnicy w ścianie, aby zapewnić stabilność okna i uniknąć problemów z otwieraniem, zamykaniem i rozszczelnieniem na styku okno – mur.

  Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się stosowanie co najmniej czterech dybli lub kotew płaskich do zakotwienia ościeżnicy w ścianie. Jednak dla pewności, oraz w przypadku dużych okien lub okien w ścianach z materiałów o niskiej wytrzymałości, liczbę dybli lub kotew należy zwiększyć o 2-3 razy, czyli finalna liczba kotew i dybli powinna przykładowo wynosić 12.

  Dodatkowo podczas montażu dybli lub kotew należy pamiętać o następujących zasadach:

  Dyble lub kotwy należy wkręcać lub wbijać w ościeże równolegle do siebie, w równej odległości od siebie.
  Dyble lub kotwy należy wkręcać lub wbijać w środek ościeżnicy.
  Dyble lub kotwy należy wkręcać lub wbijać do momentu, aż będą wystawać około 1 cm ponad powierzchnię ościeżnicy.

  Po zamontowaniu dybli lub kotew sprawdź, czy ościeżnica jest stabilna.

  Ale uwaga, bardzo ważne jest dostosowanie kotew, lub dybli do rodzaju ściany. 

  • Dyble

  Są bardziej wytrzymałe niż kotwy i lepiej nadają się do mocowania ościeżnic w ścianach o niskiej wytrzymałości, takich jak ściany z pustaków ceramicznych lub cegieł dziurawych. Kotwy można również stosować w przypadku dużych okien lub okien w ścianach, które są narażone na silne wiatry i drgania.

  • Kotwy

  Są mniej wytrzymałe niż dyble, ale łatwiejsze w montażu i tańsze. Można je stosować w przypadku większości rodzajów ścian, w tym ścian murowanych, drewnianych i betonowych.

  Podsumowując, zaleca się stosowanie dybli w przypadku dużych okien lub okien w ścianach o niskiej wytrzymałości. Kotwy można stosować w przypadku małych okien lub okien w ścianach o dobrej wytrzymałości.

  Błędy montażu okien | Niedokładne piankowanie podczas montażu okien

  Poliuretanowa piana rozprężna wypełnia przestrzeń między ramą a murem, dzięki czemu nie powstaje tu obwodowy mostek termiczny. Powinna być nanoszona na zwilżone podłoże. Warto używać piany niskorozprężnej, gdyż mniejsze jest wówczas ryzyko, że podczas pęcznienia spowoduje odkształcenie ościeżnicy. Pianę trzeba chronić przed słońcem, bo promienie UV powodują jej niszczenie.

  Nasza rada:

  Dokładnie wykonaj piankowanie podczas montażu okien, stosując pianę poliuretanową o odpowiedniej rozprężności i dbając o właściwe warunki jej aplikacji oraz ochronę przed promieniowaniem słonecznym.

  Najczęstsze błędy podczas montażu okien 2024

  Błędy montażu okien | Zastępowanie łączników mechanicznych pianą i rezygnacja z taśm uszczelniających

  Niekiedy spotyka się wykonawców, którzy zbyt dosłownie rozumieją określenie „piana uszczelniająco-montażowa” i twierdzą, że może ona zastąpić łączniki mechaniczne (kotwy, kołki, dyble). Choć tak jest łatwiej, szybciej i taniej, to z pewnością niesolidnie. Okno może wypaść z otworu przy gwałtowniejszym wietrze lub silniejszym szarpnięciu skrzydeł.

  Nasza rada:

  Nie zastępuj łączników mechanicznych pianą montażową i stosuj odpowiednie taśmy uszczelniające, aby zapewnić prawidłowe uszczelnienie i trwałość montażu okien.

  Najczęstsze błędy podczas montażu okien 2024

  Podsumowanie

  Unikanie najczęstszych błędów podczas montażu okien to klucz do utrzymania komfortu mieszkalnego, bezpieczeństwa oraz efektywności energetycznej budynku. Pamiętaj o prawidłowym dobieraniu wymiarów okien, odpowiednim przygotowaniu ościeża, właściwym ustawieniu okna względem przekroju ściany oraz o właściwym osadzeniu ramy w ścianie. Dbaj o dokładne wypoziomowanie ościeżnicy, prawidłowe zakotwienie ościeżnicy, odpowiednie piankowanie oraz stosowanie łączników mechanicznych i taśm uszczelniających. Dzięki temu Twój dom będzie ciepły, komfortowy i energooszczędny.

  ©2024 fenbroker. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Kodefix.